Om Afro-Swedish DJs Föreningen

Afro-Swedish DJs Förening , som  både ideell och kulturell föreningen , arbetar för spridning och kunskap om folk och världsmusik samt förståelse och glädje genom att skapa möten mellan traditioner från olika kulturer med  gränsöverskridande musik program och ideella projekt både internationellt och nationellt  .

Föreningen Afro-Swedish DJs är en politiskt och religiöst obunden  kulturell och  ideell förening som verkar för att bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Föreningen anordnar, tillsammans med olika samarbetspartners, festivaler, klubbar, seminarier, workshops och enstaka konserter. Se fliken evenemang för mer information.

Afro-Swedish DJs föreningen erbjuder professionell service  till alla tänkbara evenemang  event  och  fester  till det bästa priset . Våra DJs har en bred erfarenhet och gränsöverskridande kunskaper om musik och underhållning.  Vår fokus är alltid att vara lyhörda  till juste dina önskemål och  leverera första klass service.  

Mål

· Samordna musikliv och initiera olika musikprogram/projekt.

· Stödja och stimulera initiativ inom musikområden på både internationell och nationell scener.

· Planera och genomföra offentliga musikarrangemang, utveckla internationellt samarbete inom musik och konst.

· Främja förståelse och gemenskap mellan människor oavsett religion, nationalitet, etnicitet, ålder, kön eller social status.

· Bygga broar mellan den akademiska världen och kulturlivet genom gemensamma kulturella projekt.

· Verka som aktör på den kulturella arenan för att motverka antidemokratiska krafter, som till exempel rasism och politisk eller religiös intolerans.

· Skapa engagemang och förståelse för de nya kulturerna i Sverige och världsmusiken genom konserter, seminarier, teater med mera.

· Skapa förståelse för andra kulturer i Sverige genom kulturella evenemang.

· Skapa broar mellan musik och musiker

· Marknadsföra  det svenska kulturlivet i Afrika   och vice versa.

Målgrupp och medlemmarskap

Medlemmar och sympatisörer ur Afro-Swedish DJs föreningen är  erfarna DJs , musiker, pedagoger, konstnärer och de som allmänt intresserade av frågor kring kultur, identitet och kreativitet i en  värld präglad av diaspora, globalisering och kulturell mångfald. Våra program, riktar sig alla oavsett etnicitet, ålder  och  kön .  Våra DJs service är tillgängliga till alla människor och anpassade till era eventuella önskemål     

Bakgrund

Afro-Swedish DJs Föreningen  bildades  med målet att bygga broar mellan människor med olika kulturella bakgrund genom gränsöverskridande musik och underhållning . Föreningen strävar efter att skapa möten mellan det afrikanska musiklivet och det svenska musiklivet .Man hade märkt  av en stor behov av information om det afrikanska musiklivet i Sverige och vice versa , därför var det mer än nödvändigt att uppmuntra och bidra till process olika kulturer möts och skapar något tillsammans.

Musik är ett universellt språk och medel till ömsesidig acceptans ,därför grundandes Afro-Swedish DJs föreningen ; och den  strävar efter att skapa förståelse för den nya kulturen genom konserter, seminarier, tidskrifter.

Vidare  funderar Afro-Swedish Föreningen som information och kunskapscenter för musiker, pedagoger, föreningar , organisationer och  alla som allmänt är intresserade av det afrikanska musiklivet ; vice versa för musiker och underhållning inom det afrikanska musiklivet som är intresserade det svenska kulturlivet.